Wednesday, 07/12/2022 - 23:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Động Đạt 1

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2016-2017

PHÒNG GD& ĐT PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG MẦM NON ĐỘNG ĐẠT I

 


Số: 04 /KH-MNĐĐI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Động Đạt, ngày 22 tháng9 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2016 - 2017

Đơn vị: Trường Mầm non Động Đạt I

 


 

Căn cứ Quyết định số 1495/QĐ-UBND, ngày 27/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ  Công văn số 1244/SGDĐT-GDMN ngày 08/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2016-2017;

Thực hiện Công căn 521/PGDĐT-GDMN ngày 21 tháng 9 năm 2016 của  Phòng giáo dục và đào tạo huyện Phú Lương về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

Trường Mầm non Động Đạt I xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

Thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong các lớp học mầm non, đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”. Nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ. Tăng cường nguồn lực để duy trì, giữ vững tiêu chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

Đổi mới công tác quản lý đạt hiệu quả; nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục trẻ  trong trường.

Làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ và của ngành về đổi mới và phát triển giáo dục mầm non trong địa bàn trường quản lý.

II.  NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  gắn với phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, lồng ghép nội dung cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" thành các hoạt động thường xuyên, tự giác trong trường. Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội cho giáo viên, cán bộ quản lí học tập và sáng tạo; đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

 Tạo điều kiện cho các lớp  xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp phù hợp điều kiện nhà trường bảo đảm sạch sẽ. Lồng ghép nội dung giáo dục Môi trường, lễ giáo, nề nếp sinh hoạt hàng ngày có thói quen ( Vệ sinh cá nhân, tự giác nhặt rác vào nơi quy định, đoàn kết giúp đỡ bạn bè…)

2. Phát triển mạng lưới trường, lớp

Duy trì số lớp hiện có 8/8 nhóm lớp phù hợp với điều kiện nhà trường hiện có.                   Huy động trẻ ra lớp nhà trẻ: 40/170 cháu đạt 23,5%

Mẫu giáo ra lớp: 100% ( Kể cả trẻ đến học nhờ)

Số trẻ  3-4 tuổi ra lớp: 60/72 đạt 83,3%;

Trẻ 4-5 tuổi ra lớp: 97/85 đạt 114%

Trẻ 5 -6 tuổi ra lớp: 78/59 đạt 132%

3. Củng cố nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi

Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập GD xóa mù chữ.

Duy trì đảm bảo giữ vững các mục tiêu PCGDMNTNT;  nâng cao chất lượng phổ cập; thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, duy trì kết quả PCGDMNTNT. Cập nhật số liệu, thực hiện báo cáo, nhập  dữ liệu PCGDMNTNT trên hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đúng kế hoạch hiệu quả.

4. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ

4.1. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lí, giáo viên, cha mẹ trẻ  trong công tác đảm bảo an toàn cho trẻ. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, môi trường “học bằng chơi” cho trẻ tại trường, lớp mầm non, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ.

Trường thực hiện nghiêm túc Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong toàn trường .

BGH thường xuyên kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, kịp thời khắc phục những yếu tố nguy cơ gây mất an toàn để đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động tại lớp nhà trẻ MG.   

4.2. Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ

BGH làm tốt công tác XHH huy động mọi nguồn lực từng bước bổ sung CSVC.

 Tăng tiền ăn cho trẻ 12.000đ/ngày để đảm bảo tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm đến mức tối đa.

Thực hiện tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường. Thực hiện ký hợp đồng cung cấp thực phẩm đúng thủ tục hành chính  với các nhà cung cấp thực phẩm đủ điều kiện quy định (Có giấy chứng nhận sức khỏe, đã qua tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, có giấy phép kinh doanh).

Xây dựng thực đơn phù hợp theo mùa, phù hợp với tình hình của nhà trường, nâng cao chất lượng bữa ăn, cân đối các dưỡng chất, đảm bảo năng lượng cho trẻ. Sử dụng hiệu quả phần mềm "Hỗ trợ quản lý nuôi dưỡng", quyết toán tiền ăn đúng thời gian quy định.

Đảm bảo 100% trẻ đến trường được được ăn bán trú, kiểm tra sức khỏe cho trẻ 2 lần/năm;  theo dõi sự phát triển bằng biểu đồ tăng trưởng. Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thể thấp còi giảm xuống với mức tổi thiểu:  6%

Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT- BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học, tiếp tục theo dõi biểu đồ tăng trưởng theo đúng quy định bậc học.

 Cho trẻ uống sữa 5 ngày/tuần ( Bữa xế ) góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020.

4.3. Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.

Thực hiện nghiêm túc Chương trình giáo dục mầm non phù hợp với trẻ và điều kiện thực tế của nhà trường.

Thực hiện Chương trình giáo dục Mầm non theo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009.

Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non gắn với điều kiện thực tiễn của trườn. Tích hợp hiệu quả các nội dung giáo dục trong thực hiện Chương trình GDMN như(An toàn giao thông; bảo vệ môi trường; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và ứng dụng công nghệ thông tin; ứng phó với biển đổi khí hậu và phòng chống thiên tai trong trường mầm non; về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo;  bình đẳng giới; phát triển hành vi, thói quen tốt cho trẻ; kỹ năng sống phù hợp với lứa tuổi)

Áp dụng các hình thức và phương pháp chăm sóc giáo dục vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ theo quan điểm GD “lấy trẻ làm trung tâm” phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, từng lớp và khả năng của trẻ. Thực hiện tốt việc “Xây dựng lớp điểm về việc lấy trẻ làm trung tâm” tại lớp mẫu giáo A1; D2.

 Tổ chức môi trường giáo dục nhằm tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, trải nghiệm và sáng tạo theo phương châm “học bằng chơi, chơi mà học” phù hợp với lứa tuổi. Tăng cường xây dựng môi trường phát triển ngôn ngữ, môi trường chữ viết trong các lớp 5-6 tuổi, tạo điều kiện để trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp. Đặc biệt là khả năng tự tin, sử dụng ngôn ngữ mạch lạc, biểu cảm.

Sử dụng đúng Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi theo quy định tại Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 22/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để hỗ trợ thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục chuẩn bị tâm thế cho trẻ em năm tuổi vào lớp 1.

Tiếp tục triển khai nhân rộng chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non” Xây dựng lớp điểm A1 về chuyên đề “ Vận động”

Triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”; “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”.

 4.4. Kiểm định chất lượng GDMN và XD trường MN đạt chuẩn quốc gia.

  Thực hiện công tác tự kiểm tra chất lượng trường mầm non, đảm bảo các điều kiện đến năm học 2018-2019 trường đủ điều kiện trường chuẩn Quốc gia và đánh giá ngoài sau 5 năm năm thành lập.

5. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

BGH, tiếp tục huy động mọi nguồn lực đóng góp của cha mẹ, tổ chức cá nhân để từng bước bổ sung cơ sở vật chất cả 2 khu ( Hồng Lê, Tân chúa)

GV Động viên cha mẹ học sinh cùng đóng góp để mua sắm, bổ sung tài liệu, học liệu, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ hoạt động học tập, vui chơi trong trường.

6. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 23đ/c,  trường thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong trường.

Thực hiện bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non (ban hành kèm theo Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên (ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Coi trọng bồi dưỡng kỹ năng thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm”.

Nâng cao năng lực cán bộ quản lý, giáo viên biết ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ GDĐT và Bộ Nội vụ quy định, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Thực hiện tập huấn qua mạng 10 mô đun nâng cao cho cán bộ quản lý giáo dục MN và giáo viên đã hoàn thành bồi dưỡng các mô đun ưu tiên quy định cho từng đối tượng. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho CB,GV.

 Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với CB quản lý, giáo viên và nhân viên.

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

Tiếp tục quản lý chất lượng đội ngũ theo chuẩn nghề nghiệp. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Tiếp tục đổi mới đánh giá chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và đánh giá giáo viên mầm non theo hướng phát triển năng lực giáo viên, đặc biệt là năng lực thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

Tăng cường công tác kiểm tra (Toàn diện, chuyên đề, đột xuất, kế hoạch). 

Áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

 Thực hiện tốt công tác quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ, sổ sách chuyên môn trong lớp  đảm bảo hiệu quả, theo đúng quy định tại Điều lệ trường mầm non.

Thực hiện đánh giá sự phát triển của trẻ theo đúng quy định của Chương trình giáo dục mầm non. Tổ chức “ Vui hội xuân cho trẻ”

 Không khảo sát trẻ mẫu giáo 5 tuổi để chuyển tiếp lên tiểu học.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính trong  nhà trường.    

8. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa

    Tiếp tục huy động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nguồn lực để hoàn thiện cơ sở vật chất. Kết hợp với cha mẹ và các bạn trường khác có chất lượng cao để thực hiện các hoạt động của dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ MN.

9. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non

BGH, Giáo viên, nhân viên cùng  phối hợp tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ về đổi mới và phát triển giáo dục mầm non. Phối kết hợp với các ban nghành đoàn thể trong xóm, xã về nội dung giáo dục mầm non.

Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền theo tháng, theo các chủ đề năm học (Trung thu; ngày nhà giáo 20/11; tết cổ truyền; 8/3…)

Phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng bằng nhiều hình thức phù hợp; Tiếp tục tuyên truyền để thu hút trẻ khuyết tật đến trường học hòa nhập. Nâng cao nhận thức của cha mẹ trẻ và cộng đồng về phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ có khó khăn về các lĩnh vực phát triển. lớp A1; B1; C1.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên đây là Kế hoạch năm học 2016- 2017 nhà trường đã xây dựng triển khai tới tập thể cùng thực hiện. Đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm túc. Trong khi thực hiện nếu có vướng mắc các đồng chí phản ánh trực tiếp về tổ trưởng; Đoàn thanh niên; Công đoàn, BGH để kịp thời tháo gỡ và giải quyết./.

 

Ý KIẾN CỦA PHÒNG GD&ĐT PHÚ LƯƠNG

TM.BGH

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Mặc

 
 

 

KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2016 -2017

TRƯỜNG MẦM NON ĐỘNG ĐẠT I

(Kèm theo Kế hoạch số 04/KH-MNĐĐI, ngày  22  tháng 9 năm 2016 của

trường Mầm non Động Đạt I năm học 2016 - 2017

Thời gian

Nội dung

Tháng

8/2016

- Đón đoàn kiểm tra cơ sở vật chất của xã để bổ xung cơ sở vật chất năm học mới. Xây dựng kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất cho cả 2 khu.

- Tham gia lớp bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

- Tham gia tập huấn chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên.

- Dự hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp học mầm non tỉnh Thái Nguyên,

- Sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất khu Trung tâm trước, khu Hồng Lê sau.

- Phân công GV giảng dạy các độ tuổi hợp lý, đúng sở trường cá nhân

- Hoàn thiện hồ sơ sửa chữa cơ sở vật chất bằng nguồn xã hội hóa.

- Hợp đồng ( Nhân viên nấu ăn, bảo vệ, ga, thực phẩm) năm 2016 - 2017

- Đưa trẻ nào nề nếp sinh hoạt tập thể.

- Xây dựng kế hoạch năm học cho các độ tuổi Nhà trẻ, mẫu giáo.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện cho buổi khai giảng năm học mới.

Tháng

9/2016

- Tổ chức khai giảng năm học mới tại khu trung tâm.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho trẻ.

- Tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh toàn trường năm học 2016 - 2017.

- Dự họp cha mẹ cùng một số lớp khi triển khai nhiệm vụ năm học mới.

- Báo cáo tình hình đầu năm học gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Báo cáo công tác sử dụng biên chế năm học 2016 - 2017.

- Kiểm tra lại cơ sở vật chất khu Hồng Lê, cùng cha mẹ khảo sát lại để có kế hoạch làm sân chơi.

- Tham gia tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ cho người chế biến thực phẩm.

- Kết hợp với THCS, TH cập nhật số liệu thống kê trên phần mềm phổ cập xóa mù chữ năm 2016.

- Tham mưu trạm Y tế đến khám sức khoẻ cho trẻ tại trường( Lần 1)

- Tiếp tục tham mưu các cấp lãnh đạo để hoàn thiện cơ sở vật chất.

- Kiểm tra công tác mua sắm trang thiết bị đồ dung đồ chơi các lớp.

- Xây dựng các Kế hoạch hoạt động phối kết hợp như(Quy chế làm việc, công tác thi đua, công tác dân chủ trong đơn vị…)

- Tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 tại nhà trường.

- Kiểm tra sổ báo ăn, quyết toán tiền ăn trong tháng.

- Cân, đo, khám sức khỏe cho trẻ lần 1.

- Kiểm tra việc xây dựng chương trình hoạt động và hồ sơ nhóm, lớp.

- Thực hiện tốt các phong trào thi đua do Phòng và địa phương phát động.

- Điều chỉnh kế hoạch kịp thời nếu có sự thay đổi của các cấp lãnh đạo.

Tháng

10/2016

- Các lớp chuẩn bị đủ các điều kiện, phương tiện phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động dạy học, vui chơi, ăn, ngủ cho trẻ.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho trẻ.

- Đón đoàn thanh tra chuyên ngành của Sở Giáo dục (nếu có).

- Tổ chức Hội nghị Công nhân viên chức đăng ký các chỉ tiêu thi đua.

- Đón đoàn kiểm tra công tác chuyên môn của Phòng giáo dục.

- Đón đoàn kiểm tra công tác xóa mù năm 2016 cùng các trường trong xã.

- Kiểm tra đột xuất một số lớp.

- Kiểm tra chuyên đề “ Vệ sinh cá nhân trẻ lớp mẫu giáo C2”

- Tham gia sinh hoạt cụm khi được cụm trưởng thông báo.

- Dự sinh hoạt chuyên môn tổ Nhà trẻ, mẫu giáo tại các tổ.

- Chấm điểm trang trí lớp học chào mừng ngày 20/10/2016.

- Kiểm tra toàn diện 01 đồng chí.

- Kiểm tra sổ báo ăn, quyết toán tiền ăn trong tháng.

- Thực hiện tốt các phong trào thi đua do Phòng và địa phương phát động.

- BGH tham gia công tác chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ theo quy định.

Tháng

11/2016- Các lớp chuẩn bị đủ các điều kiện, phương tiện phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động dạy học, vui chơi, ăn, ngủ cho trẻ.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho trẻ.

- Đón đoàn kiểm tra công tác chuyên môn của Phòng giáo dục.

- Tham dự tập huấn chuyên môn tại huyện.

- Kiểm tra đột xuất một số lớp. - Kiểm tra toàn diện 2 đồng chí.

- Tổ chức hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp trường” lấy kết quả thi chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11/2016.

- Mít tinh tọa đàm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Kiểm tra sổ báo ăn, quyết toán tiền ăn trong tháng.

- Thực hiện tốt các phong trào thi đua do Phòng và địa phương phát động.

- BGH tham gia công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo quy định.

Tháng

12/2016

- Các lớp chuẩn bị đủ các điều kiện, phương tiện phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động dạy học, vui chơi, ăn, ngủ cho trẻ.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho trẻ.

- Tổ chức chuyên đề “ Ứng dụng Công nghệ thông tin” lớp mẫu giáo A2.

- Tham gia sinh hoạt cụm.( Lần 2) khi cụm trưởng thông báo.

- Kiểm tra toàn diện 2 đồng chí.

- Cân đo ghi biểu đồ lần 2

- Kiểm tra đột xuất một số lớp về ( Nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ ngủ trưa, Vệ sinh nêu gương trả trẻ buổi chiều…)

- Đón đoàn kiểm tra chuyên môn của Phòng giáo dục.

- BGH tham gia công tác chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ theo quy định.

- Kiểm tra hồ sơ dân chủ lần 1.

- Kiểm tra toàn diện 01 đồng chí.

- Thanh tra nhân dân kiểm tra công tác tài chính lần 1.

- Chuẩn bị tốt việc bình xét thi đua học kỳ I.

- Kiểm tra sổ báo ăn, quyết toán tiền ăn trong tháng.

- Thực hiện tốt các phong trào thi đua do Phòng và địa phương phát động.

- BGH tham gia công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo quy định.

Tháng

01/2017

- Các lớp chuẩn bị đủ các điều kiện, phương tiện phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động dạy học, vui chơi, ăn, ngủ cho trẻ.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho trẻ.

- Kiểm tra đột xuất các lớp về việc chuẩn bị các phương tiện dạy.

- Tham gia dự họp giao ban chuyên môn học kỳ I.

- Đón đoàn kiểm tra của Trung tâm Y tế về công tác VSATTP.

- Hoàn thiện một số báo cáo sơ kết học kỳ I nộp đúng thời gian quy định.

- Đón đoàn kiểm tra chuyên môn của Phòng giáo dục.

- Kiểm tra toàn diện 01 đồng chí.

- Chuẩn bị các điều kiện chi việc tổ chức “Bé vui hội xuân”2017.

- Thực hiện tốt các phong trào thi đua do Phòng và địa phương phát động.

- BGH tham gia công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo quy định.

- Tổ chức sơ kết học kỳ I.

- Kiểm tra sổ báo ăn, quyết toán tiền ăn trong tháng.

- Kiểm kê đồ dùng trước khi bổ sung đồ dung đồ chơi học kỳ II.

- BGH tham gia công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo quy định.


Tháng

02/2017

- Các lớp chuẩn bị đủ các điều kiện, phương tiện phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động dạy học, vui chơi, ăn, ngủ cho trẻ.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho trẻ.

- Các lớp kết hợp với cha mẹ tham gia ngày hội “ Vui hội xuân”

- Kiểm tra đột xuất công tác chăm sóc, giảng dạy, nuôi dưỡng trẻ 1 số lớp.

- Đón đoàn kiểm tra công tác kiểm định chất lượng của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Phát động phong trào thi đua “ Phụ nữ khéo tay hay làm” chào mừng ngày 8/3/2016. ( Có thể) thi nấu ăn nếu xin được kinh phí.

- Thực hiện tốt các phong trào thi đua do Phòng và địa phương phát động.

- BGH tham gia công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo quy định.

- Kiểm tra sổ báo ăn, quyết toán tiền ăn trong tháng.

- Tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết nguyên đán 2017.


Tháng

3/2017

- Các lớp chuẩn bị đủ các điều kiện, phương tiện phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động dạy học, vui chơi, ăn, ngủ cho trẻ.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho trẻ.

- Tổ chức tọa đàm hoặc chấm thi (nấu ăn) trong dịp ngày lễ 8/3/2016.

- Kiểm tra đột xuất các lớp.

- Chỉ đạo Đoàn thanh niên thực hiện tốt phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập đoàn thanh niên 26/3/2016.

- Tham gia dự sinh hoạt cụm ( Lần 3) Khi có thông báo của cụm trưởng

- Đón đoàn kiểm tra chuyên môn của Phòng, Sở giáo dục.

- Kiểm tra vệ sinh 2 bếp ăn bán trú về hồ sơ, báo ăn, xuất ăn.

- Thực hiện tốt các phong trào thi đua do Phòng và địa phương phát động.

- BGH tham gia công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo quy định.

- Kiểm tra sổ báo ăn, quyết toán tiền ăn trong tháng.


Tháng

4/2017

- Các lớp chuẩn bị đủ các điều kiện, phương tiện phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động dạy học, vui chơi, ăn, ngủ cho trẻ.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho trẻ.

- Kiểm tra tra đột xuất một số lớp về chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ.

- Đón đoàn kiểm tra thi đua của Phòng giáo dục.

- Kiểm tra tài chính lần 2.

Kiểm tra hồ sơ dân chủ lần 2.

- Kiểm tra phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” các lớp.

- BGH tham gia công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo quy định.

- Kiểm tra sổ báo ăn, quyết toán tiền ăn trong tháng.


Tháng

5/2017

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho trẻ.

- Tổ chức bình xét thi đua học kỳ II, cả năm

- Luyện tập văn nghệ chuẩn bị cho tổng kết.

- Hoàn thiện các loại báo cáo nộp cấp trên.

- Tổng hợp thi đua cho tổng kết năm học 2016 - 2017.

- Kiểm tra sổ báo ăn, quyết toán tiền ăn trong tháng.

- Có Kế hoạch trả tiền vé ăn còn tồn cho học sinh.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, tinh thần để tổ chức tổng kết năm học và ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

- Kiểm kê đồ dùng, đồ chơi giao cho bảo vệ trước khi nghỉ hè.

- Nghỉ phân công trực hè 2017.


Tháng

6/2017

- Bảo quản, tu sửa cơ sở vật chất trong hè.

- Tham gia các lớp tập huấn Bồi dưỡng thường xuyên.

- Đón đoàn kiểm tra công tác hè của Sở Giáo dục và Đào tạo( nếu có)

- Tham gia tập huấn chuyên môn, tài chính…( nếu có).


Tháng

7/2017


- Dự các lớp tập huấn chuyên môn tại Sở Giáo dục và Đào tạo( nếu có)

- Bổ sung cơ sở vật chất trong dịp hè.

- Đón đoàn kiểm tra công tác hè của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Tham dự bồi dưỡng hè 2017.


MỘT SỐ NỘI DUNG PHÁT SINH:

- Nội dung phát sinh về chuyên môn.

- Dự hội nghị, tập huấn của Phòng, Sở GDĐT./.

    

Tác giả: Trần Thị Mặc
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 61
Hôm qua : 63
Tháng 12 : 1.264
Năm 2022 : 24.855