Hội nghị trực tuyến đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thăm Thái Nguyên ngày 3/9/2021