Thursday, 08/12/2022 - 00:54|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Động Đạt 1

Tuyển sinh năm học 2019-2020

Thực hiện chỉ đạo về công tác tuyển sinh, trường MN Động Đạt I xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 như sau:

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG MẦM NON ĐỘNG ĐẠT I

 

 

Số: 05/KHTS-TrMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

        Động Đạt, ngày  30  tháng 07  năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh học sinh vào trường Mầm non năm học 2019 – 2020

 

 

Căn cứ vào Điều lệ trường Mầm non;

Căn cứ Quyêt định sô 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo đục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 - 2018;

Căn cứ Quyết định số 2137/QĐ-UBND Của Sở giáo dục tỉnh Thái Nguyên ngày 15 tháng 7 năm 2019 của về việc Ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2019- 2020 đối với Giáo dục mầm non, Giáo dục Phổ thông và giáo dục thường xuyên

 Căn cứ Kế hoạch số 05/KHTS-MNĐĐI ngày 30 tháng 7  năm 2019 của trường Mầm non Động Đạt I  về tuyển sinh vào trường mầm non Động Đạt I năm học 2019 - 2020;

Căn cứ kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa xã Động đạt khu vực trường quản lý;

 Căn cứ  tình hình thực tế về CSVC, đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường.

Trường Mầm non Động Đạt I xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào các nhóm lớp mầm non năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu.

Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em năm tuổi.

Điều tra chính xác số trẻ 0-5  tuổi trên địa bàn trường quản lý, tham mưu với xã và giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho các cháu. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đám bảo rõ ràng: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

Công chức, viên chức chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm trước phòng GD&ĐT và UBND xã về công tác tuyển sinh của đơn vị mình.

2.Nội dung.

Phương thức tuyển sinh:

 Nếu số lượng học sinh đăng ký vào trường mầm non Động Đạt I nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh, nhà trường sẽ căn cứ vào các quy định hiện có, xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp để trình Phòng GD&ĐT và UBND  xã.

Độ tuổi tuyển sinh

Tuổi của trẻ vào nhà trẻ 20 – 36 tháng (trẻ sinh từ tháng 6/2017 trở về trước) Trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em Mầm non ở độ tuổi từ 2 đến 5 tuổi. Trường không nhận trẻ thiếu số tháng quy định  vào lớp nhà trẻ.

Hồ sơ tuyển bao gồm:

+ Hồ sơ xin học: Mua tại trường MN Động Đạt I (Khu trung tâm)

+ Đơn xin học (theo mẫu nhà trường ).

+ Bản sao giấy khai sinh của trẻ.

+ Lý lịch của trẻ theo mẫu của trường có lấy dấu của địa phương.

+ Số hộ khẩu phô tô không cần công chứng.

Thời gian tuyển sinh.

Ngày bán hồ sơ: 2,5,6/8/2019 (Ngày nộp hồ sơ về trường ngày 8,9 tháng 8/2019).

Thời gian: Làm việc theo giờ hành chính quy định.

Ngày 12/8/2019, trường báo cáo công tác tuyển sinh về phòng GD&ĐT. Nếu trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao hoặc số học sinh nộp hồ sơ vào trường vượt chỉ tiêu tuyển sinh được giao, nhà trường sẽ báo cáo phòng Giáo dục và Đào tạo và xin ý kiến chỉ đạo (đảm bảo nguyên tắc tuyển học sinh đúng tuyến).

Địa điểm tuyển sinh của trường: Tại khu trung tâm (miền Tân Chúa).

Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh học sinh mới: 100 cháu. Trong đó

Tuyển số lượng trẻ nhà trẻ 24- 36 tháng : 55 cháu; Trẻ 3-4 tuổi: 25 cháu

Trẻ 4-5 tuổi: 18 cháu; Trẻ 5-6  tuổi: 1-2 cháu

Ưu tiên trẻ có hộ khẩu trong địa bàn xã Động Đạt

 

 

Tổ chức thực hiện.

Nhà trường chủ động phối hợp với UBND xã trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2019-2020 của trường, báo cáo PGD&ĐT.

Tham gia đầy đủ hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT tổ chức hướng dẫn.

Thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh do UBND huyện, xã quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh.

Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất để từng bước triển khai tuyển sinh học sinh vào trường mầm non Động Đạt I

Từng bước tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh chuẩn bị cho công tác triển khai tuyển sinh vào trường Mầm non đạt hiệu quả.

Trường thành lập Hội đồng tuyển sinh do Hiệu trưởng nhà trường ra Quyết định thành lập, gồm các thành viên sau:

- Đ/c Trần Thị Mặc - Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng.

- Đ/c Hoàng Thị Thanh Phúc – Phó Chủ tịch Hội đồng

- Đ/c Hoàng Thị  Huệ - Phó Hiệu trưởng – Thành viên

- Đ/c Phạm Thị Hà - Phó Hiệu trưởng - Thành viên.

- Đ/c Lý Thị Minh Yến - Nhân viên nấu ăn.

- Đ/c Phạm Thị Xuân - Nhân viên nấu ăn.

- Đ/c Đinh Thị Thu Thảo - Nhân viên nấu ăn.

- Đ/c Vi Thị Thúy Chung  - Thư ký Hội đồng trường - Ủy viên.

- Đ/c Hoàng Thị Trang Nhã - Kế toán - Ủy viên.

Tổ chức tuyển sinh

Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: (họ tên, ngày sinh, nơi sinh….)trong giấy khai sinh, nếu thấy trùng khớp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào cọc ghi chủ bán hồ sơ (Đã kiểm tra).

Bản sao giấy khai sinh sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ theo dõi học sinh trên phần mềm quản lý. Cán bộ tuyển sinh và Hội đồng tuyển sinh nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.

Trong thời gian tuyển sinh, nhà trường tuyệt đối không thu hoặc vận động CMHS đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

Phân công tuyển sinh: (theo biểu đính kèm)

3. Chế độ báo cáo.

Ngày 8,9 tháng 8 năm 2019 nhà trường thu hồ sơ và nhập vào hệ thống phần mềm quản lý học sinh tại trường.

Ngày 12/08/2019: Trường nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh về phòng GD& ĐT (gửi kèm danh sách học sinh đã tuyển sinh).

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh học sinh vào trường Mầm non Động Đạt I năm học 2019-2020. Nhà trường đề nghị các đồng chí cán bộ giáo viên của trường nghiêm túc thực hiện. Trong khi thực hiện (nếu có) vướng mắc các đ/c lien hệ trực tiếp với tổ trưởng, BGH để cùng tháo gỡ, giải quyết kịp thời./.

 

TMBCH CÔNG ĐOÀN

        CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Hoàng Thị Thanh Phúc

TM/BGH NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Thị Mặc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN CÔNG TUYỂN SINH

Năm học 2019 - 2020

Thời gian

BGH trực tuyển sinh

GV, NV thực hiện tuyển sinh

Từ ngày  5,6,7/ 8 

năm 2019

(Bán hồ sơ)

Trần Thị Mặc

Hoàng Thị Huệ

Phạm Thị Hà

Hoàng T Thanh Phúc

0917147146

0987244282

01692172956

0919400413

Hoàng T Trang Nhã

Phạm Thị Xuân

Lý Thị Minh Yến

Đinh TThu Thảo

0974704777

0387827503

0384749423

0969449044

Ngày 7,8,9 tháng 8 năm 2019

(Thu hồ sơ) 

Trần Thị Mặc

Hoàng Thị Huệ

Phạm Thị Hà

Hoàng T Thanh Phúc

0917147146

0987244282

0392172956

0919400413

Hoàng T Trang Nhã

Phạm Thị Xuân

Lý Thị Minh Yến

Đinh T Thu Thảo

0974704777

0387827503

0384749423

0969449044

 

PHÂN CÔNG ĐIỀU TRA SỐ TRẺ 0-5 TUỔI

Năm học 2019 – 2020; Thời gian hoàn thành trước ngày 10/8/2019

Từ ngày 5-7 điều tra, ngày 8,9 vào phần mềm quản lý trẻ

TT

Tên xóm

Người thực hiện

Người tổng hợp

1

Đồng Nghè I

Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

2

Đồng Nghè II

Nhâm Thị Tình

Trịnh Thị Tuyến

Nhâm Thị Tình

Trịnh Thị Tuyến

3

Làng Chảo

Nguyễn Thị Thúy

Hoàng Thị Loan

Nguyễn Thị Thúy

Hoàng Thị Loan

4

Làng Ngòi

Nguyễn Thị Cảnh yên

Nông Thị Liễu

Nguyễn Thị Cảnh yên

Nông Thị Liễu

5

Làng Mạ

Vũ Ngọc Quỳnh

Nguyễn Thị Ngọc Hoài

Vũ Ngọc Quỳnh

Nguyễn Thị Ngọc Hoài

6

Cây Hồng I

Hoàng Thị Thuận

Vi Thị Thúy Chung

Hoàng Thị Thuận

Vi Thị Thúy Chung

7

Cây Hồng II

Đinh Thị Tuyến

Phan Thị Nhớ

Đinh Thị Tuyến

Phan Thị Nhớ

8

Cây Thị

Hoàng Thị Thanh Phúc

Lý Thị Hương

Hoàng Thị Thanh Phúc

Lý Thị Hương

9

Làng Lê

Dương Thị Hường

Nguyễn T Hải Yến

Dương Thị Hường

Nguyễn T Hải Yến

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Lao động tu sửa lớp học và hoạt động trong tháng 8/2019

Năm học 2019- 2020

TT

Thời gian

Nội dung công việc

1

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 8 năm 2019

- Phát quang bụi rậm xung quanh trường, vệ sinh khơi thông cống rãnh xung quanh lớp học, khu nước thải .

- Làm sạch cỏ phía trước, sau, xung quanh hết hàng rào phạm vi trong trường.

- Làm sạch tạo bồn hoa cây cảnh phù hợp với điều kiện hiện có của trường, lớp.

- Vệ sinh rửa đồ dùng đồ chơi, bàn ghế, giá đồ dùng đồ chơi  của lớp.

- Vệ sinh phơi chăn, chiếu, gối…đồ dùng cá nhân của trẻ.

- Rửa nền lau nhà đảm bảo các điều kiện cho học sinh vào học năm học mới.

- Xây dựng kế hoạch mua bổ xung đồ dùng cho lớp dựa trên bản Kiểm kê đồ dùng cuối năm nộp về BGH duyệt trước khi vào dạy ngày 15/8.

- Các lớp bàn giao đồ dùng khi không còn dạy tại lớp đó cho giáo viên mới nhận lớp.

* Lưu ý: Chỉ bàn giao đồ dùng, đồ chơi khi không có giáo viên cũ dạy tại lớp đó.

VD: Lớp A1 không cần bàn giao vì có giáo viên cũ…

 

 

 

 

2

 

 

Ngày 16/8/2019

 

- Bán vé ăn cho trẻ trong tháng 8/2019.

 10 vé x 15.000đ = 150.000đ.

- Bán vé khu Hồng Lê: Đ/c Đinh Thu Thảo, Xuân

- Bán vé khu trung tâm: Đ/c Nhã, Yến

 

 

Từ ngày 19 – 30 tháng 8 năm 2019

- Các cô giáo:  Đón trẻ phổ biến giờ đón, trả trẻ với cha mẹ, nhắc nhở cha mẹ chuẩn bị tâm tư cho trẻ ăn, ngủ cả ngày trên lớp.

(Lớp 4,5 ruổi) luyện tập một số tiết mục văn nghệ cho khai giảng năm học mới

 

3

 

Ngày 3/9/2019

- Các cô nhắc trẻ văn nghệ  đến duyệt văn nghệ cho KG.

- Họp hội đồng phân công chuẩn bị cho KG năm học mới.

- Các cô dặn trẻ văn nghệ đến 4/9/2019 đến chạy chương trình khai giảng.

 

 

4

 

Ngày 04/9/ 2019

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường đến chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới.

 

5

Ngày 05/9/2019

Tổ chức khai giảng năm học mới tại trung tâm…

 

 

 

SỔ THEO DÕI

Bán hồ sơ học sinh mới năm học  2019- 2020

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ gia đình

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỔ THEO DÕI

Hồ sơ tuyển sinh học sinh mới năm học  2019- 2020

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ gia đình

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn:BGH Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 61
Tháng 12 : 1.266
Năm 2022 : 24.857